آخرین اخبار مدارس


03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

علوم در کودکستان

منوچهر ترکمان

آشنایی با طبیعت

دبستان پسرانه سما

شعر با الفبا

عباس یمینی شریف

آموزشی

دبستان پسرانه سما

نماز

احمدرضا محسنی

آموزش مفاهیم قرآن کر

دبستان پسرانه سما

پیامبران امی

شهیداستاد مطهری

مذهبی

دبستان پسرانه سما

دو قدم تا لبخند

حسن آدینه زاده

داستان

دبستان پسرانه سما

روش های آموزش و تدریس

پیتروست وود

آموزش روش تدریس

دبستان پسرانه سما

سبز نگه داشتن زمین

جان جاونا

حفظ محیط زیست

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سهیل مهدیقلیان-علی باجمالورستمی-نیما اردستانی-

مسابقه: مسابقه کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر حسین سلطانی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد پارسا کچوییان و بهنام تاجیک

مسابقه: جابربن حیان - عنوان طرح کوکی کوچولو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر محمدنصرتی

مسابقه: سازه های ماکارونی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا محمدخانی

مسابقه: سازه های ماکارونی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسین هداوند

مسابقه: سازه های ماکارونی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر حسین تاجیک

مسابقه: سازه های ماکارونی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر محمد رادمهر - علی اکبر فرجی - محمد مهدی عجم

مسابقه: وارنا کاپ تفکیک زباله

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا صفری

مسابقه: سازه های ماکارونی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروه سرود طلایه داران سما

مسابقه: مسابقه سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانیال ابوالقاسمی - امیر حسین سلطانی - ابوالفضل لط

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

بنیامین بهنام پور

مسابقه: جابربن حیان - عنوان پروژه انرژی بی پایان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

بنیامین بهنام پور

انرژی بی پایان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين رجبي جواد

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان بوربورحسين بكي حسين

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين تاجيك قلعه اميرحسين

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا خاني حسين

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامين هداوندميرزايي مسعود

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا پوراسمعيل مريمي محمدرضا

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا مسلمي فردخالد منصور

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايمان اعتمادي

1382/01/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين جعفري زاده

1389/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام جليلوند

1382/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا مهدوي دوست جواد

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي افشاري مجد اميرعلي

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پارسا علي خواه

1380/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح كاكاوندكردي محمدجواد

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا پازوكي رضا

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرآرتا سانبوراني فرياد

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين زارعيان محمدرضا

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعرفان ابوحمزه بهروز

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشيا فتاح گودرزي همايون

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد قاسميان ابراهيم

1383/01/01